Werkgroep Vogelhuisvesting Heeten

Graag wil de werkgroep vogelhuisvesting de bevolking van Heeten enthousiast maken om voor vogels extra huisvesting aan te bieden rondom de woning of boerderij.

Stads en Dorpsvogels krijgen het steeds moeilijker door het ontbreken van huisvesting.
Daken en gevels worden vogelwerend gemaakt met vogelschroten of op een andere manier afgedicht.
Tevens neemt het aantal grote struiken en heggen in rap tempo af in kleine tuinen en daarbij neemt de verharding toe. Het aantal huismussen in steden en dorpen is als voorbeeld de laatste 25 jaar met de helft afgenomen.

Met behulp van subsidie van Duurzaam Heeten kunnen wij op professionele nestkasten voor vogels en vleermuizen een korting verlenen .

Voor elke bestelde € 30,- euro via de bestellijst ontvangt u € 10,- aan subsidie.
De voorwaarde is dat u woonachtig bent in Heeten.

In de winkel van Zuid Oost Salland aan de Dorpsstraat te Heeten staan de door ons geselecteerde nestkasten opgesteld en wij nodigen u ook graag uit om deze te bezichtigen.
Het materiaalgebruik van de kasten is hoofdzakelijk van houtbeton, deze kasten met goede isolerende eigenschappen worden geadviseerd door diverse professionals in het vak. De bijbehorende infokaarten geven u inzicht over de vogels en de geschikte plaats om deze te bevestigen.

 

Nestkast voor halfholenbroeders

Nestkast voor halfholenbroeders

Mezenpot

Mezenpot

Gierzwaluwkast

Gierzwaluwkast

Dwerg-vleemuiskast

Dwergvleemuiskast

 

 

 

 

 

 

 

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de werkgroepleden, het emailadres van Stichting Duurzaam Heeten en lees meer informatie op de zeer informatieve Heetense vogelwebsite.

Anton Schoorlemmer                      a.schoorlemmer@canaldigitaal.nl
Gerard Alferink                               alferink1948@gmail.com
Jan Oostewechel                            jan.oostewechel@home.nl
Website                                          www.vogelvisie.nl

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Zuid Oost Salland en Stichting Duurzaam Heeten


Succesvolle hartverwarmende Nieuwkomersavond

22 april was er al weer de derde nieuwkomersavond. De bijeenkomst was zeer geslaagd en werd georganiseerd door Ans Korenromp in samenwerking met Plaatselijk belang, de Heetense ondernemersvereniging en de parochie Heilig Kruis.

Hieronder een filmpje met een kleine sfeerimpressie:


Heel Heeten aan de Kip?

In het kader van het GFTok project van Duurzaam Heeten werden vandaag zo’n 70 kippen overhandigd aan 23 nieuwe eigenaren.

Deze vriendelijke dieren zijn goede afvalverwerkers. Daarnaast brengen ze de natuur dichterbij, een groot deel van het jaar heb je verse eieren en de mest vermengd met tuinafval wordt goede compost voor de tuin.


De Stentor 4 april 2014

20140404-195654.jpg


RuilKring IRL editie

De Ruilkring Heeten verbindt.
Van URL (www.RuilKringHeeten.NL) tot IRL (In Real Life).
Een ontmoetingsplek voor en door jong en oud. Noaberschap van de hoogste plank!

Kijk hier voor een indruk van de IRL editie (de zogeheten JappelKring):


Jaarlijkse opbrengsten zonnepanelen Heeten

In onderstaande grafieken staan de opbrengsten van de zonnepalen in Heeten per jaar weergegeven. Dit betreffen de aan het net terug geleverde hoeveelheden, minus het eigen direct verbruik van de opbrengst.

Hierbij is duidelijk te zien dat de opwekking in het afgelopen jaar nagenoeg is verdubbeld, waarbij het jaarlijkse verbruik van elektra in Heeten nagenoeg gelijk is gebleven. Een mooi resultaat en een stimulans om deze opbrengsten nog verder te verhogen in de komende jaren.

Wij doen er alles aan, u ook?
opbrengst_en_verbruik

jaarlijksverbruik

 

Bron: Informatie Enexis (verkregen via Escozon).